ag真人平台

智能农情分析系统

  • 1: 农作物结构提取
  • 2: 土壤墒情监测与分析
  • 3: 农田作物长势分析
  • 4: 农田作物施肥需求量分析
  • 5: 作物产量的智能预测
  • 6: 农田作物病虫害情况分析